De aanhouder wint

Bord knooppunten route aan Koekenbergweg eindelijk op een veilige plek

Na veel aandringen en een lange adem is het ons gelukt: het knooppuntbord 26 op de kruising Koekenbergweg-Officiersweg in Epe is verplaatst naar een veiliger plek.

Het bord stond tot voor kort langs de Officiersweg. Automobilisten die vanaf de Koekenbergweg de Officiersweg indraaiden, hadden pas op het laatste moment zicht op fietsers die bij het bord stonden. Omgekeerd waren fietsers zich niet bewust van auto’s die plotseling de bocht door kwamen zeilen. Het is altijd goed gegaan, maar er hebben daar heel veel fietsers en automobilisten angstige momenten beleefd.

Veelvuldig en gedurende een lange periode hebben wij er bij de gemeente Epe voor gepleit het bord te verplaatsen naar het afgesloten deel van de Koekenbergweg. Daar zouden fietsers alle ruimte hebben om zonder gevaar het knooppuntenbord te bestuderen. We vonden wel gehoor, maar dat resulteerde niet in daadwerkelijke verplaatsing.

In een ul<eme poging besloten we ruim een maand geleden het nog één keer te proberen. Deze keer stuurden we foto’s mee om de situatie aanschouwelijk te maken. Dat hielp; niet veel later was het bord verplaatst!

P1040801
bord

Categorieën