Keuze tracé snelle fietsroute Apeldoorn-Epe bepaald

verkenning_sfr2

De gemeenten binnen de Stedendriehoek hebben de intentie uitgesproken  snelle fietsroutes aan te leggen tussen de grote kernen.  Doel daarvan is om meer mensen op de fiets te krijgen naar werk, school, voorzieningen.  Een van die snelle fietsroutes is die tussen Apeldoorn en Epe.  Er zijn drie mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van die route: de dorpenweg, het  fietspad over de voormalige spoorbaan en het fietspad langs het Apeldoorns Kanaal.

Twee leden van onze kerngroep denken in een klankbordgroep mee over de route en de uitvoering ervan.  Dan doen ook vertegenwoordigers van o.a. Vaassen, Emst, Vegtelarij (Epe).  De meningen over wat de beste route zou zijn, lopen uiteen.  Als Fietsersbond Epe geven we voorkeur aan het opwaarderen van het spoorbaanfietspad tot snelle fietsroute.

Het bureau Goudappel-Coffeng   (dat in opdracht van de Stedendriehoek  de plannen maakt) heeft alle voors en tegens tegenover elkaar gezet en heeft de klankbordgroep deze week op de hoogte gebracht van de beste keuze: het spoorbaanpad.

Daar zit wel een ‘maar’ aan. De voormalige spoorbaan heeft zich in de loop der jaren spontaan ontwikkeld tot een ecologische zone.  Door het bestaande fietspad te verbreden tot 4 meter en een vorm van verlichting toe te passen wordt getornd aan de ecologische waarden van de bestaande route.

Dat vraagt om een nieuwe afweging.  Stedendriehoek/Goudappel  leggen de opdracht voor de ontwikkeling van een snelle fietsroute even terug bij de gemeentebesturen van Epe en Apeldoorn.  Zij moeten nu eerst beslissen wat hen het meest waard is:  wordt er getornd aan de uitgangspunten voor een snelle fietsroute of aan de ecologische waarden?

Pas als daarover een beslissing is genomen, wordt verder gewerkt aan het (schets)ontwerp voor de snelle fietsroute.  Helaas betekent deze stap terug  opnieuw enige vertraging in het proces.

Inmiddels zijn er ook besprekingen gestart over een snelle fietsroute tussen Epe en Zwolle.  Dat wordt een nog lastiger klus, van nog langere adem.  Maar we blijven er positief aan werken.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *