Wie zijn wij

De afdeling Epe van de Fietsersbond telt  49 leden. ( juli 2019)

14 leden in Vaassen, 4 in Emst, 29 in Epe en 2 in Oene.

De Kerngroep bestaat uit de volgende leden:

Jan Polman,           Vaassen,  agenda kerngroep

Rein Veenhuizen,   Epe,         secretariaat, contact gemeente Epe en landelijk bureau

Marion Luttenberg, Epe,         voorzitter en penningmeester

Tjada Amsterdam,  Epe,         snelfietsroute Epe-Apeldoorn, redactie artikelen pers, acties

Jan van Egmond,   Emst,        vergaderlocatie, beheer materiaal

Bert Boetes,           Epe,          redactie Reflector, website afdeling, twitteraccount

Harry Groenouwe, Vaassen werkgroep mobiliteitsplan