Wie zijn wij

De afdeling Epe van de Fietsersbond telt  63 leden. ( juni 2022)

29 leden in Vaassen, 4 in Emst, 29 in Epe en 1 in Oene

Onze kerngroep bestaat uit 8 actieve leden en komt 1 keer per 6 weken bijeen in het Episch Centrum. Verder is er in Vaassen een Alertgroep van 4 personen die onze ogen en oren van fietsers in Vaassen vormt.

De Kerngroep bestaat uit de volgende leden:

 

  • Rein Veenhuizen       secretariaat, contact gemeente Epe en landelijk bureau
  • Marion Luttenberg    gespreksleider kerngroepvergaderingen en  penningmeester
  • Tjada Amsterdam      snelfietsroute Epe-Apeldoorn en Epe-Zwolle,  redactie persberichten, projecten
  • Jan van Egmond         beheer materiaal
  • Bert Boetes                redactie Reflector, website en social media, ledenadministratie en verslagen van overleg kerngroep en periodiek overleg met gemeente Epe
  • Harry Groenouwe      werkgroep mobiliteitsplan, klankbordgroep verkeersplan Wissel
  • André Jonker              kennis van gemeentegebied en procedures