Wie zijn wij

Fietsersbond afdeling Epe

De afdeling Epe van de Fietsersbond telt  63 leden. ( dec 2022)

29 leden in Vaassen, 4 in Emst, 29 in Epe en 1 in Oene

Onze kerngroep bestaat uit 6 actieve leden en komt 1 keer per 6 weken bijeen in het Episch Centrum. Verder is er in Vaassen een Alertgroep van 3 personen die onze ogen en oren van fietsers in Vaassen vormt.

De kerngroep bestaat uit de volgende leden:

  • Rein Veenhuizen       secretariaat, contact gemeente, knelpuntenlijst, contact Episch Centrum, projecten
  • Marion Luttenberg    gespreksleider kerngroepvergaderingen en  penningmeester, kennis van gemeentelijke procedure
  • Tjada Amsterdam      snelfietsroute Epe-Apeldoorn en Epe-Zwolle,   persberichten, projecten
  • Bert Boetes                redactie Reflector, website en social media, ledenadministratie, verslaglegging van overleg kerngroep en periodiek overleg met gemeente Epe
  • Harry Groenouwe      werkgroep mobiliteitsplan, klankbordgroep verkeersplan Wissel, samenroeper alert-groep Vaassen
  • André Jonker              werkgroep mobiliteitsplan, kennis van gemeentegebied en gemeentelijke procedures, notuleren overleg, projecten
  • Jaap Bosman                communicatie, website

Verder kennen we actie-vrijwilligers. Leden die oproepbaar zijn voor het bemensen van een kraam en voor het deelnemen aan acties.

  • Jan van Egmond         beheert materiaal, is betrokken bij repaircafé en helpt ons bij acties. Jan is ook fietsmaatje.
  • Mirthe van Norel         link naar driewielgroep Vaassen, deskundigheid fietsen voor mensen met een beperking en link naar gemeente politiek
  • Wilt u ook actie-vrijwilliger worden, laat het ons even weten.