Wat willen wij

De fietsersbond afdeling Epe wil de belangen van fietsers behartigen binnen de gemeente Epe met de kernen : Epe, Oene, Emst en Vaassen.

Het gaat om de belangen van fietsers die van huis naar hun werk rijden, die van huis naar school rijden en ook van de vele recreatieve fietsers.

We streven naar veilige, aantrekkelijke en comfortabele voorzieningen voor fietsers.

Fiets parkeren in de centra van Epe en Vaassen en goede fietsvoorzieningen bij haltes voor openbaar vervoer hebben daarbij uitdrukkelijk onze aandacht.