Wat willen wij

De missie van de Fietsersbond luidt als volgt:

 

“De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert hiermee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.”

De fietsersbond afdeling Epe wil de belangen van fietsers behartigen binnen de gemeente Epe met de kernen : Epe, Oene, Emst en Vaassen.

Het gaat om de belangen van fietsers die van huis naar hun werk rijden, die van huis naar school of naar de sportvereniging rijden, boodschappen doen en ook van de vele recreatieve fietsers.

We streven naar veilige, aantrekkelijke en comfortabele voorzieningen voor fietsers.

Fiets parkeren in de centra van Epe en Vaassen en goede fietsvoorzieningen bij haltes voor openbaar vervoer hebben daarbij uitdrukkelijk onze aandacht.

We zijn intensief betrokken geweest bij het opzetten van een nieuw mobiliteitsplan dat in februari 2022 door de gemeenteraad van Epe is vastgesteld.

De snelle fietsroute Apeldoorn Epe en later via Heerde en Hattem naar Zwolle is een speerpunt voor interlokaal verkeer. Ondanks het afhaken van de gemeente Apeldoorn is het streven zoveel mogelijk van de oorspronkelijke plannen te realiseren.