Knelpunten voor fietsers

Knelpunten voor fietsers signaleren

De fietsersbond afdeling Epe wil ook graag functioneren als meldpunt voor knelpunten voor fietsers in de regio. Wanneer knelpunten worden gesignaleerd, kaart de afdeling dat aan bij de betreffende instanties, Samen wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

U kunt knelpunten melden bij de afdeling: zie gegevens onderaan de homepage

Meldpunt

De Fietsersbond heeft in samenwerking met Verbeterdebuurt een landelijk meldpunt gelanceerd, waarop fietsers hun knelpunten kenbaar kunnen maken. Het melden van knelpunten wordt de fietser gemakkelijk gemaakt. Door naar de website van het meldpunt te gaan en daar op het kaartje aan te geven waar je je bevindt, kun je de locatie van het knelpunt melden. Vervolgens word je gevraagd een beschrijving van het knelpunt te geven. De melding gaat daarna direct naar de wegbeheerder en voor het gebied Noord-Veluwe, ook naar de Fietsersbond afdeling Epe.

“Het is een mooi instrument om de afdeling van de fietsersbond te helpen zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en deze in overleg met de gemeente of andere wegbeheerders op te lossen”, zegt Rein Veenhuizen, die namens de fietsersbond Epe het meldpunt coördineert.

U kunt het meldpunt bekijken via de website www.meldpunt.fietsersbond.nl

Meldingen van problemen op recreatieve fietsroutes, zoals knooppuntenroutes, kunnen worden gemeld via een speciale site :  Meldpunt routes

 

Momenteel wordt een nieuwe versie van de knelpuntenlijst voorbereid. De lijst is ook onderdeel van een nieuw mobiliteitsplan van de gemeente Epe. Dat plan is in de plaats gekomen van de Fietsnota uit 2012 en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan.  Het mobiliteitsplan is een uitwerking van de omgevingsvisie die in het december 2021 is vastgesteld. De raad heeft het mobiliteitsplan in februari 2022 vastgesteld.