Knelpunten voor fietsers

De fietsersbond afdeling Epe wil ook graag functioneren als meldpunt voor knelpunten voor fietsers in de regio. Wanneer knelpunten worden gesignaleerd, kaart de afdeling dat aan bij de betreffende instanties om samen met hen te kijken naar mogelijke oplossingen.

U kunt knelpunten melden bij de afdeling: zie gegevens onderaan de homepage

Onlangs is er door de fietsersbond een landelijk meldpunt gelanceerd, waarop fietsers hun knelpunten kenbaar kunnen maken. Het melden van knelpunten wordt de fietser gemakkelijk gemaakt. Door naar de website van het meldpunt te gaan en daar aan te geven waar je je bevindt, krijg je een kaartje van het gebied, waarop je kunt aangeven waar je een knelpunt wilt melden. Vervolgens word je gevraagd een beschrijving van het knelpunt te geven. De melding gaat daarna direct naar de wegbeheerder en voor het gebied Noord-Veluwe, ook naar de Fietsersbond afdeling Epe.

De melder krijgt bericht van het in behandeling nemen van de melding en wanneer knelpunten worden opgelost, wordt dit op de kaart ook aangegeven.

Er is ook een app beschikbaar voor de mobiele telefoon, waardoor fietsers zelfs ter plaatse meldingen kunnen maken.

“Het is een mooi instrument om de afdeling van de fietsersbond te helpen zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en deze in overleg met de gemeente 0f andere wegbeheerders op te lossen”, zegt Jan van Egmond, die namens de fietsersbond Epe het meldpunt coördineert.

U kunt het meldpunt bekijken via de website www.meldpunt.fietsersbond.nl

De meest recente versie van de knelpuntenlijst voor de gemeente Epe is hier te downloaden.

Knalpuntenlijst januari 2015