Wat doen wij

 

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 13,5 miljoen fietsers in Nederland met ruim 35.000 leden.
Wij werken onder andere aan:

  • Comfortabele en snelle fietsroutes
  • Meer en betere stallingen
  • Aanpak van fietsdiefstal
  • Grotere verkeersveiligheid voor fietsers

De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich sinds 1975 succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De kracht van de Fietsersbond is de stevige basis: 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen. De afdeling Epe telt ca 65 leden en 6 tot 8 leden die in de lokale werkgroep de activiteiten van de fietsersbond uitvoeren. Concrete activiteiten zijn : helpen bij ontwikkelen en uitvoeren van fietsbeleid van de gemeente Epe, signaleren van knelpunten en deze onder de aandacht brengen van de betreffende instanties, verbeteringen aandragen, monitoren van uitvoering beleid in concrete maatregelen, deelnemen aan acties op scholen vaak i.s.m. Veilig Verkeer Nederland.

Op het landelijk bureau in Utrecht werken meer dan 40 professionals aan onderzoek, lobby, publiciteit en consumentenvoorlichting. De Fietsersbond vindt dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig de fiets veel meer aandacht verdient van beleidsmakers en politici. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen.

De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Een greep: veilige fietsroutes en kruisingen, beter onderhoud van fietspaden, meer en betere stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens, digitale fietsrouteplanners. De Fietsersbond geeft voorlichting over fietsen en fietsproducten, komt op voor de belangen van fietsers in het verkeer en doet onderzoek voor veilig, snel en gezond fietsen. Leden ontvangen tweemaandelijks het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol fietsersnieuws en profiteren van speciale ledenvoordeel-acties.  Lokaal geeft de kerngroep Epe een nieuwsbrief uit, de Reflector, die op deze site is te downloaden.