Herinrichting Centrum Vaassen

Schetsplan herinrichting centrum Vaassen

Met een inloopbijeenkomst heeft de gemeente Epe een schetsplan gepresenteerd voor de herinrichting van het centrum van Vaassen.

Wie daar nog geen kennis heeft  kunnen nemen van de schetsen  zijn deze op de website te vinden onder de link  http://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/inwoners-beoordelen-schetsen-hoe-centrum-vaassen-er-uit-kan-gaan-zien

Vanzelfsprekend hebben we als Fietsersbond Epe het schetsplan bekeken en beoordeeld op zijn waarde voor fietsers.  In zijn algemeenheid denken we dat de voorgestelde herinrichting het centrum van Vaassen tot een aantrekkelijk  verblijfsgebied zal omvormen.

We hebben wel een aantal bemerkingen bij de plannenmakers neergelegd.  Zo hebben we onze bezorgdheid geuit over de vele verschillende bestratingen, omdat de overgang van de ene bestrating naar de andere  nogal eens met vervelende randjes gepaard kan, met name in de lengterichting.

We hebben gevraagd een nieuw geprojecteerd voetpad tussen Beatrixweg en Ireneveld ook voor fietsers toegankelijk  te maken.  Ingetekende insteekhavens aan de noordzijde van de Dorpsstraat willen we liever vervangen zien door langsparkeerhavens, omdat dat veiliger is voor fietsers.  Ons inziens zou de as van het geschetste ovale groenperk ter hoogte van Huernink  net andersom moeten liggen; dat maakt voor fietsers die vanuit de Deventerstraat de Dorpsstraat indraaien een vloeiende bocht mogelijk.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *