Project zit in de vertraging

Snelle Fietsroute Epe – Apeldoorn

Een vlotte doorfietsroute van Epe via Emst en Vaassen naar Apeldoorn laat nog wel even op zich wachten. De ontwikkeling van die snelle fietsroute, die de Stedendriehoek in opdracht van de gemeenten Epe en Apeldoorn uitwerkt, ondervindt stevige tegenstand van de inwoners van Wenum. Zij zitten allesbehalve te wachten op een opwaardering van het bestaande fietspad over de oude spoorbaan. In hun visie moeten de fietsers richting Apeldoorn aan de zuidkant van Vaassen naar het kanaal worden geleid en daar via het kanaalfietspad hun weg naar Apeldoorn vervolgen. Als Fietsersbond Epe en Apeldoorn vinden we dat een onlogische route en een omweg.

De colleges van B&W van Apeldoorn en Epe hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor een snelle fietsroute over het spoorbaantraject. De Stedendriehoek onderzoekt daarom de kansen en beperkingen van die route. Het onderzoek strekt zich uit over een aantal gebieden: welke verkeerstechnische aanpassingen zijn nodig; hoe kan het pad door zijn aankleding het landschap versterken; hoe blijft de ecologische waarde in tact of kan deze worden verbeterd; welke verlichting is gewenst of juist niet.

Woensdag 5 juli kreeg de klankbordgroep, waarin ook Fietsersbond Epe is vertegenwoordigd, tijdens een bijeenkomst in De Hezebrink in Emst de ontwerpmogelijkheden voorgelegd. Een delegatie vanuit Wenum kreeg de gelegenheid haar grieven en wensen te uiten. Helaas beheerste het hevige verzet van de Wenummers een constructieve bijeenkomst, waardoor we niet veel verder zijn gekomen.

De Stedendriehoek werkt verder aan een model. Verder is afgesproken dat er een inloopbijeenkomst komt om meer mensen kennis te laten maken met een snelle fietsroute en de consequenties ervan. Ook bij Emster Belang leeft die behoefte.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *