Recente activiteiten Fietsersbond

De Fietsersbond Epe is voortdurend bezig de randvoorwaarden voor veilig en comfortabel fietsen in de gemeente te optimaliseren.

Vanaf het voorjaar is de afdeling Epe van de Fietsersbond actief geweest met de volgende zaken:

  1. de Rotonde op de Hoofdweg Emst/Oranjelaan is aangepast, waardoor het voor de fietser veiliger is geworden
  2. We hebben een reactie bij de Provincie Gelderland neergelegd op de Trajectverkenning voor de N309 met name op verbetering van de rotonde bij de Paalbeekweg
  3. In het park bij de Leenhofweg is een extra wegwijzer geplaatst om de fietsers de weg naar het centrum te wijzen
  4. De fietstunnel onder de N309 bij de Leenhofweg is door de gemeente opgeknapt. Helaas is er na enkele weken al weer grafitti aangebracht
  5. Oversteek over Heerderweg vanuit de Vijfpotenweg is nu ook voor fietsers mogelijk
  6. Drempel in de Leenhofweg is gerepareerd, waardoor de veiligheid voor fietsers is vergroot
  7. Bebording om fietsers de weg te wijzen tijdens braderie en zaterdagen in het seizoen, is nog steeds niet gerealiseerd. Het Knooppuntbord bij de Kerk in het centrum van Epe is niet zichtbaar bij manifestaties. We hebben al verschillende oplossingen aangedragen, maar nog zonder resultaat. Wordt weer volgend jaar. Gemiste kansen.
  8. Na de zomer wordt de situatie Stationsstraat/Ringweg aangepakt. De vervelende stoeprand voor de fietsstrook vanaf de gemeentewoning naar het centrum verdwijnt en fietser krijgt mee ruimte
  9. Kruisingen bij Middenstip en WTellstraat hebben ok de aandacht. Er zijn al voorstellen gedaan, maar die worden nader uitgewerkt, ook in het kader van de wijkverkeersplannen.
  10. We vragen regelmatig aandacht voor de toestand van de recreatieve fietspaden in het  buitengebied. Verschillende paden zijn er slecht aan toe : Boerweg, Tepelbergweg, Woesterbergweg, Officiersweg van camping tot aan de knobbel (ook te smal met de vele e-bikes).  Zelfs paden die deel uitmaken van het Fietsknooppuntennetwerk Veluwe !  We wachten nog op actie vanuit de gemeente.

 

Wie graag wil meedenken met de kerngroep van de afdeling Epe, wordt uitgenodigd contact op te nemen met het secretariaat.

In Vaassen is inmiddels een 5-tal mensen betrokken via de Alertgroep Vaassen. Daar zijn we zeer blij mee.

 

Categorieën