Het Maarten van Rossumplein bij de Cannenburgh is nu officieel een uitrit!

Van-Rossumplein

Is het een uitrit of een straat? Voor de meeste weggebruikers was dat tot voor kort een  vraagteken, want wie had er nu voorrang? De aantakking van het Maarten van Rossumplein op de Julianalaan in Vaassen oogt als een uitrit vanaf het kasteelplein, maar was officieel een zijweg. Zo’n onlogische situatie leidt onherroepelijk tot verwarring en daarmee tot gevaar voor met name fietsers.

Op aangeven van onze alertgroep Vaassen (een groepje Vaassenaren die met en voor ons meekijkt naar precaire verkeerssituaties en knelpunten in hun dorp) hebben wij als Fietsersbond Epe de gemeente Epe gevraagd van de T-kruising een voorrangssituatie te maken, om daarmee duidelijkheid te scheppen.

Dat verzoek is onlangs gehonoreerd. De uitmonding van het Maarten van Rossumplein op de Julianalaan is recent voorzien van haaientanden.

Categorieën