” Nieuwe” Fietsroute

Samen met de Stichting Promotie Gemeente Epe/VVV Epe heeft de Fietsersbond Epe een route ontwikkeld die twee historische noord- zuidverbindingen onder de aandacht brengt. Het gaat om een rondje langs Apeldoorns Kanaal (het Jaagpad, ook Trekschuitroute genaamd) en over de voormalige spoorbaan (het Baronnenpad). De ingebruikname van die infrastructuur (in resp. 1829 en 1887) stootte de geïsoleerde noordoostelijke Veluwe destijds op in de ‘vaart der volkeren’.

Langs de route komen vier informatieborden te staan waarop de geschiedenis van kanaal en spoorlijn beknopt wordt uiteen-gezet en op markante punten wordt gewezen, zoals de Vaassense sluis, de bruggenhoofden ter hoogte van de beken, de karakteristieke woningen van sluis-, brug- en overwegwachters. Een bestaande route in een nieuw jasje dus!  Er komt ook een beschrijving van de route die bij de VV verkrijgbaar zal zijn.

Categorieën