Onze afdeling is partner in het project “veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving”

Het project is onderdeel van het landelijk project waarin Fietsersbond, Wandelnet, JOGG en het Kenniscentrum sport en bewegen samenwerken in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.

In de gemeente Epe is de JOGG-regisseur Larisa Brinkhoff de trekker van dit project. We gaan een pilot doen op een tweetal scholen in Epe, waarbij ervaring wordt opgedaan met de methodiek. Het gaat om het creëren van draagvlak om ouders te bewegen om de kinderen op de fiets of lopen naar school te laten gaan of te brengen. Dat doen we omdat fietsen en wandelen vormen zijn van actieve mobiliteit die een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Daarvoor zijn natuurlijk een aantal randvoorwaarden bepalend, zoals een veilige omgeving om de kinderen naar school te laten gaan. Minder auto’s van brengende ouders en veilige routes voor de kinderen. Natuurlijk dragen ook bestaande activiteiten op school hieraan bij : verkeerslessen, verkeersexamens, fietslessen, fietskeuring of verlichtingsactie, certificaat bewegen van de Gezonde school, etcetera.  De Jogg regisseurs van een 50-tal gemeentes worden momenten getraind via masterclass bijeenkomsten om voldoende kennis te hebben voor het doen slagen van de projecten. De lokale afdelingen van de Fietsersbond ondersteunen hen daarbij met hun kennis en ervaring.  Voor de gemeente is natuurlijk ook een belangrijke rol  weggelegd waar het gaat om het faciliteren van het veiliger maken van de schoolomgeving en het realiseren van veilige routes zoals die al onderdeel uitmaken van het nieuwe mobiliteitsplan.

Meer informatie via de website

BeweegSchool_Web_2985x6751-2100×338

Categorieën