In memoriam Jan Polman

Onvermoeibare voorvechter voor fietsen overleden

Jan Polman

Fietsersbond afdeling Epe heeft haar nestor verloren.

Op 3 oktober overleed Jan Polman

Jan was een van de oprichters van de afdeling Epe. Daarvoor was hij al jarenlang lid van, en actief voor, de Fietsersbond en haar voorgangers, de ENWB ( Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijdersbond) en de ENFB (Eerste Nederlandse Fietsersbond).  Van de kerngroep van afdeling Epe was hij de eerste voorzitter en boegbeeld. De Fietsersbond in Epe: dat was Jan Polman.

De Vaassenaar was in zijn werkzame leven weliswaar docent aan de toenmalige Auto Technische School in Apeldoorn, hij was een uitgesproken fietser. Strijdvaardig zette hij zich in voor een gunstig fietsklimaat, in het bijzonder in de gemeente Epe.  Gedreven timmerde hij aan de weg voor een hoger fietsgebruik, een betere fiets-infrastructuur, meer waardering voor fiets als ideaal vervoermiddel.  Met grote kennis van zaken kon hij mede- en tegenstanders, beleidsmakers en bestuurders overtuigen van zijn missie.

Aan de basis daarvan lag zijn liefde voor de natuur en zijn bezorgdheid over een aftakelend milieu. Voor Jan was de fiets een van de mogelijkheden bij te dragen aan verbetering van de leefomgeving.

 

Zelf gaf hij onbetwist het goede voorbeeld. Als het maar enigszins mogelijk was, fietste hij naar zijn bestemmingen, ook al lagen die tientallen kilometers van huis. Met gemak kon zijn tanige lichaam dat heel lang aan.  Een aangeboden lift weigerde hij principieel als fietsen binnen zijn bereik lag. Zelfs de e-bike was voor hem geen optie.

 

Jan hield van fietsen en fietsen: van het fietsgebruik, maar ook van een mooi geconstrueerd rijwiel. In zijn schuur stonden enkele oogstrelende oldtimer-fietsen waarover hij lyrisch kon vertellen. Maar techneut als hij was, ook ontwikkelingen en innovaties aan de fietsen-van-nu hadden zijn volle interesse.

 

Met Jan Polman verliezen we een inspirerende en onvermoeibaar belangenbehartiger voor het fietsen in de gemeente Epe en daarbuiten.

Categorieën