ene maand in Epe, andere maand in Vaassen

We starten met een inloopspreekuur

Fietsen langs het jaagpad

Fietsersbond Epe lanceert een nieuw initiatief:  een inloopspreekuur waar fietsers de gelegenheid krijgen knelpunten en ideeën te ventileren over de fietsvoorzieningen in de gemeente Epe. Het maandelijkse spreekuur wordt beurtelings gehouden in Epe en Vaassen. De eerste inloop is woensdag 1 maart, van 10.00 tot 11.30 uur in café VanOuds in Epe (Hoofdstraat 46).

 

Waar is de verkeerssituatie voor fietsers onveilig, onduidelijk, onlogisch, onprettig? Wat kan een oplossing zijn voor zo’n knelpunt? Wat kan bijdragen aan het fietsgebruik in de dorpen? Fietsersbond Epe hoort reacties daarop graag van de ervaringsdeskundigen: de fietser zelf.  Waar ervaart die in eigen gemeente knelpunten in het fietsverkeer; en welke suggesties heeft hij/zij voor een veiliger en prettiger fietsklimaat in eigen gemeente?

De gemeente Epe hanteert in haar Mobiliteitsplan 2022-2023 het zogenaamde STOP-principe: stappen, trappen, openbaar vervoer, personenauto. Daarmee geeft zij prioriteit aan het voetgangers- en fietsverkeer. Hoofdambitie is dat lopen en fietsen de belangrijkste vormen van mobiliteit in de dorpen worden. Dat maakt het prettiger wonen en vertoeven. In het verkeer tussen de dorpen moet fietsen een grotere positie gaan innemen. Om die doelstellingen te bereiken wordt de komende tien jaar stevig ingezet op de verbetering van de faciliteiten voor voetgangers en fietsers.

De kerngroep van Fietsersbond Epe zit regelmatig met de gemeentelijke verkeerskundigen om tafel om bij inrichtings- en verkeerskwesties de belangen van de fietser te behartigen. Tijdens dat overleg kunnen de knelpunten en ideeën die fietsers in het inloopspreekuur aandragen, dan onderwerp van gesprek zijn.

 

Categorieën