Meer bezoekers dan verwacht

Inloopspreekuur schot in de roos

3

Een inloopspreekuur voor fietsers blijkt een schot in de roos. Fietsersbond Epe kreeg tijdens haar allereerste spreekuur al meteen enkele verkeerssituaties voorgelegd die volgens de inbrengers om een oplossing of verbetering vragen.

Het houden van een maandelijks inloopspreekuur is een experiment. Of er behoefte aan is, moet de praktijk uitwijzen, maar Fietsersbond Epe vindt het de moeite waard dat minimaal dit jaar te testen. Dat het bij het eerste spreekuur niet meteen storm zou lopen, was ingecalculeerd.

Des te groter was de verrassing dat zich aan de tafel bij VanOuds meteen belangstellenden meldden, die zich bovendien terdege hadden voorbereid. Met kaarten, tekeningen en praktijkervaringen konden zij de situaties toelichten, die zij als problematisch voor fietsers ervaren. Het leidde tot geanimeerde gesprekken; over en weer wisselden de Fietsersbondleden en bezoekers waardevolle informatie uit.

De Epenaren die aanschoven, droegen kwesties aan over o.a. de Bijsterbosweg, het kruispunt Hoofdstraat-Korte Kuipersweg en de drempel in de Willem Tellstraat. Terloops kwamen nog enkele andere onderwerpen aan bod.

Fietsersbond Epe stelt de aangedragen knelpunten aan de orde in haar periodieke overleg met de verkeerskundigen van de gemeente Epe. Daar waar zij  kan meegaan in de problematiek zoals de inbrenger die ervaart, probeert zij aan te sturen op een veilige en fietsvriendelijke oplossing.

Het tweede inloopspreekuur wordt zaterdag 1 april  gehouden in Vaassen, in de bibliotheek aan de Dorpsstraat, van 10 tot 11.30 uur.  De spreekuren vinden maandelijks plaats, beurtelings in Epe en Vaassen; in Epe bij VanOuds op de eerste woensdag van de maand, in Vaassen in de bibliotheek op de eerste zaterdag van de maand.

Categorieën