Fietsersbond Epe biedt luisterend oor

Maandelijks inloopspreekuur in Epe en Vaassen succesvol

fietsersbond_bieb

Afgelopen zaterdag hield de fietsersbond Epe het maandelijkse inloopspreekuur in Vaassen. Dit spreekuur wordt steeds meer gevonden door fietsers uit de gemeente Epe. Rondom de sprengen schreef hier een mooi artikel over.

Klik hier om het artikel in Rondom de Sprengen te lezen.

Waar is de verkeerssituatie voor fietsers onveilig, onduidelijk, onlogisch, onprettig? Wat kan een oplossing zijn voor zo’n knelpunt? Wat kan bijdragen aan het fietsgebruik in de dorpen? Fietsersbond Epe hoort reacties daarop graag van de ervaringsdeskundigen: de fietser zelf. Waar ervaart die in eigen gemeente knelpunten in het fietsverkeer; en welke suggesties heeft hij/zij voor een veiliger en prettiger fietsklimaat in eigen gemeente?

De kerngroep van Fietsersbond Epe zit regelmatig met de gemeentelijke verkeerskundigen om tafel om bij inrichtings- en verkeerskwesties de belangen van de fietser te behartigen. Tijdens dat overleg kunnen de knelpunten en ideeën die fietsers in het inloopspreekuur aandragen, dan onderwerp van gesprek zijn.

Categorieën