Notitie fietsobstakels

Fietsersbond Epe inventariseert obstakels

 

Op maandag 10 juni 2013 heeft de Fietsersbond Epe aan wethouder de Vries een notitie aangeboden waarin zij obstakels voor fietsen in de gemeente Epe in beeld heeft gebracht  en van een advies heeft voorzien.

In een toelichting bij het aanbieden vertelde Bert Boetes dat Nederland niet meer alleen de ranglijst van fietsvriendelijke landen aanvoert. Sinds kort moet het deze delen met Denemarken. De reden daarvan is dat de Nederlandse overheid zich te weinig bewust is van de voordelen van fietsen en te weinig maatregelen treft om het groeiend fietsgebruik te voorzien van de benodigde infrastructuur. De fiets heeft een steeds beter imago: gebruik van de fiets is gezond, flexibel, milieuvriendelijk en goedkoop (voor bezitter, maar ook voor de overheid!)

 

De Gemeente Epe heeft in 2012  een Fietsnota vastgesteld waarbij de Fietsersbond uitgebreid is betrokken. De raad heeft hierin duidelijke ambities en doelstellingen verwoord, maar deze moeten dan wel uitgangspunt zijn voor al het beleid. Het moet “tussen de oren’ van ambtenaren en beleidsmakers zitten. Dat is nog niet altijd het geval, zoals onlangs nog bleekt uit het ontwerp bestemmingsplan Marktwand.

 aanbieden aan wethouder de Vries

De Fietsersbond is in het hele land obstakels voor fietsers gaan inventariseren. De afdeling Epe heeft dat voor deze gemeente gedaan. Immers, obstakelvrije routes  stimuleren het fietsgebruik . Het maakt routes  aantrekkelijk en veilig, zodat fietsers zelfs bereid zijn daarvoor  om te rijden. De Fietsersbond betreurt de aanleg van een zwijnenraster waardoor veel nieuwe obstakels zullen ontstaan in de vorm van wildroosters en klaphekjes bij de toegang naar het bos.

Paaltjes zijn vanzelfsprekend de meest in het oog springende obstakels. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een toename van ongelukken met fietsers, vooral eenzijdige ongevallen (botsingen met paaltjes en  stoepranden en problemen met de overgang tussen fietspaden en bermen)  Het feit dat steeds meer ouderen zijn gaan fietsen betekent ook een toename van ongevallen in deze doelgroep.

 

Bij het schrijven van de notitie heeft de werkgroep Epe prioriteit gegeven aan het fietspad over de voormalige Baronnenlijn. Er staan ook een aantal andere punten in, maar de inventarisatie kon niet uitputtend zijn.

De wethouder heeft in zijn reactie aangegeven de Fietsersbond dankbaar te zijn voor het verrichte werk en heeft toegezegd met de werkgroep in gesprek te gaan, waarbij de notitie uitgangspunt zal zijn.

Ter illustratie hoe in andere regio’s het fietsen op creatieve manieren onder de aandacht wordt gebracht van recreanten werd aan de wethouder een zakje Heetense Fietsd®opjes aangeboden. Een goede vervanging van autodrop !

Notitie obstakels voor fietsers in de gemeente Epe

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *