Nader onderzoek nodig voor snelle fietsroute

Nader onderzoek nodig voor snelle fietsroute

Rond de zomer besluiten de gemeenten Epe en Apeldoorn of de aanleg van een snelle fietsroute (sfr) over het spoorbaantracé kan worden gerealiseerd.

De beide gemeentebesturen hebben, uit de drie mogelijke routes voor een sfr,  al wel hun voorkeur uitgesproken voor de voormalige spoorbaan.  Maar er zijn nog twee nadere onderzoeken nodig om vast te stellen of het ook daadwerkelijk tot uitvoering kan komen: een onderzoek naar de ecologische inpassing  van het fietspad in het landschap en een onderzoek naar een vorm van verlichting die recht doet aan de principes van Veluwe Donker.

De nadere onderzoeken betekenen weliswaar weer enig oponthoud in en onzekerheid over de totstandkoming van de snelle fietsroute, maar als Fietsersbond Epe hebben we alle vertrouwen in de goede afloop.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *